Mantelzorgers stralen bij uitreiking certificaat

Zorgen voor je zieke naaste, dat doe je toch? Bij mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond is dat nog vanzelfsprekender dan bij mensen die in Nederland zijn geboren. Het cursusprogramma Gezonde Taal helpt deze mantelzorgers om zichzelf te ontwikkelen en beter te kunnen communiceren met instanties.

Op maandag 30 oktober reikte wethouder Kees Diepeveen aan zo’n 77 deelnemers een certificaat uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in Overvecht.

Emancipatie

Dat het feest was, was overduidelijk. De zaal zat vol prachtig geklede dames, af en toe klonk een uitbundig Marokkaans dankliedje, er was applaus en veel mooie woorden. Saskia Moerbeek van Stichting BPM schetste hoe de emancipatie van multiculturele mantelzorgers in de afgelopen jaren is gegroeid. Op verzoek van mantelzorgers zette BMP de opleiding AMWAHT op: Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Mantelzorgers werden opgeleid om lotgenotengroepen op te zetten en zo zelf te werken aan hun toekomst.

Taal Doet Meer

Elk jaar groeit de groep vrouwen die zo wordt bereikt. Afgelopen jaar deden 77 vrouwen mee in deze lotgenotengroepen, die worden georganiseerd vanuit Steunpunt Mantelzorg Utrecht van U Centraal. Dit jaar lag het accent op het oefenen met de Nederlandse taal. De deelneemsters maakten daarbij gebruik van lesbrieven van stichting Taal Doet Meer. Die lesbrieven zijn bij Taal Doet Meer ontwikkeld omdat mensen met een migratieachtergrond graag meer wilden weten over gezondheid en bijvoorbeeld beter met de huisarts wilden communiceren. Ook mantelzorgers bij Steunpunt GGZ maken gebruik van deze lesbrieven. Het AMWAHT-programma wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht.

Ongelooflijk trots

Deelname aan lotgenotengroepen maakt de wereld van de vrouwen groter. Ze leren nieuwe mensen kennen, komen meer voor zichzelf op, bespreken taboes. Ook deze feestelijke bijeenkomst is een mijlpaal: het idee voor de uitreiking begon met de opmerking van een deelneemster dat ze zo graag eens een diploma zou krijgen. "Ik ben zelf bij een AMWAHT-groep in Overvecht geweest," vertelde wethouder Kees Diepeveen aan de dames in de zaal. "Daar heb ik gezien hoe belangrijk het is om te praten over gezondheid en je ervaringen uit te wisselen. Als je je zorgen deelt met anderen, dan wordt het net iets lichter. Wij zijn ongelooflijk trots op jullie. Op hoe prachtig jullie eruit zien, op wat jullie allemaal hebben gedaan. Jullie zijn een aanwinst voor onze stad en onze gemeenschap!"

Nieuwe groepen

U Centraal voert het AMWAHT-programma sinds 2013 uit. De deelneemsters willen graag meer leren. De begeleidsters zijn al weer nieuwe groepen aan het starten, zodat de volgende keer hopelijk nog meer blije mantelzorgers op het podium staan.