Mantelzorg Utrecht: herkenning en informatie voor mantelzorgers


Je bent het, je wordt het, of je hebt er één nodig: een mantelzorger. Bijna iedereen krijgt er op enig moment in het leven mee te maken. Wat komt er dan op je af? Waar vind je informatie over zorgen voor een zieke naaste in Utrecht? Dat is sinds vrijdag 10 november 2017 te vinden op de website mantelzorgutrecht.nl.

De gemeente Utrecht telt zo'n 25.000 mensen die meer dan 8 uur per week of langer dan drie maanden voor een zieke naaste zorgen. De gemeente Utrecht vindt mantelzorg erg belangrijk en waardeert de inzet van alle mantelzorgers.  Daarom ondersteunt de gemeente de Utrechtse mantelzorgers graag, zodat zij hun naaste kunnen helpen zonder zelf overbelast te raken. De website mantelzorgutrecht.nl moet een eenvoudige vindplek worden van informatie voor Utrechtse mantelzorgers.


Verhalen en uitleg

Waar ben je als mantelzorger mee geholpen? Met praktische antwoorden op je vragen over bijvoorbeeld wonen, werk en geld. Met uitleg en adressen over organisaties in Utrecht die je kunnen helpen. En met verhalen die herkenning bieden. De meeste mantelzorgers vinden het fijn om voor hun naaste te zorgen en willen dat graag blijven doen. Wat ondersteuning, informatie en lotgenotencontact kan helpen om het vol te houden.  


Aandacht

Aan de website werkten allerlei professionals mee, maar ook ervaringsdeskundigen droegen hun steentje bij. Zo ook Tatewik Tsaturjan, die haar verhaal deelt op de site. “Daar heb ik voor gekozen, omdat ik het een belangrijk onderwerp vind”, vertelt ze. “Morgen ben ik misschien degene die een mantelzorger nodig heeft, maar wie is er dan voor mij? Deze website biedt uitkomst en het is geweldig om te zien dat mantelzorgers op deze manier zoveel aandacht krijgen. Zolang wij op deze manier van elkaar kunnen leren, gaan we met de mensheid de goede kant op!”


De mensen achter Mantelzorg Utrecht
Mantelzorg Utrecht is gefinancierd door de gemeente Utrecht. Het beheer van de site is in handen van welzijnsorganisatie U Centraal, waaraan ook het Steunpunt Mantelzorg Utrecht is verbonden. Zo'n twaalf Utrechtse mantelzorgers hebben een belangrijke bijdrage geleverd door mee te denken over de site en/of hun verhaal op de site te delen. Tot slot hebben vertegenwoordigers van organisaties, verenigd in de Stedelijke Werkgroep Mantelzorg, meegedacht over de site.