Informatie en advies staat en ontwikkelt door!

Ook in 2016 hebben de medewerkers Informatie & Advies (I&A) hard gewerkt aan hun positionering en bekendheid in de stad. De I&A teams, die bestaan uit 28 sociaal raadslieden, 24 SJD stagiairs en ruim 100 vrijwilligers zijn gegroeid in de nieuwe manier van werken. I&A staat in Utrecht!

De I&A medewerkers ondersteunen hun buurtteamcollega's (van de 18 buurtteams) en hun cliënten bij de praktische, materiële of financiële en juridische vragen. De buurtteammedewerkers kunnen deze expertise van I&A 'invliegen' door een consult aan te vragen, samen een gesprek met een cliënt te voeren of hun cliënten te verwijzen naar een sorteergroep of financieel of digitaal spreekuur (ondersteund door I&A vrijwilligers). De generalist of gezinswerker blijft in alle gevallen de contactpersoon voor de cliënt. De sociaal raadslieden pakken desgevraagd de heel complexe vragen op en kunnen een vrijwilliger inschakelen voor eenvoudige, maar tijdrovende vragen. Dit vindt plaats op locatie, bij de cliënt thuis of met meerdere cliënten in een groep.


De weg kunnen vinden

Sociaal raadsvrouw Erma Hendriks: "Het geeft mij veel energie dat de klanten met een beetje hulp de weg kunnen vinden in het ingewikkelde woud van voorzieningen en regels. Zoals laatst, een klant kwam met een vraag waaruit bleek dat het verstandig was om het inkomen te controleren. Toen bleek er recht op toeslagen. Met de nabetaling van de toeslagen is het probleem opgelost. Doordat het inkomen nu structureel op orde is was er weer meer budget waardoor de klant minder stress ervaart. Zo ontstaat er ook meer ruimte bij de klant om andere dingen op te pakken."


Specialisme

De sociaal raadslieden hebben hun specialisme, de nieuwe werkwijze met vrijwilligers en stagiairs én de samenwerking met de buurtteammedewerkers van Jeugd en Gezin en Sociaal verder ontwikkeld. In co-creatie is het I&Awerk afgestemd op de behoeften van de buurtteammedewerkers en ondersteund door de stedelijke teams I&A en FIA (Financiën, Informatie en Advies). Actuele informatie en toelichting van de regelingen en voorzieningen staan op de sites van U Gids, Mijn Gids, Geldwijzer030 en in de nieuwsbrief ActUgids, of op papier in Plusgids Utrecht en U Map, die alle door het stadsteam I&A worden beheerd. Stadsteam FIA werft, traint en begeleidt de I&A vrijwilligers.


Samenwerking

Het merendeel van de hulpvragen bij de buurtteams gaat over financiën of schulden. Het hebben van schulden heeft ook veel impact op andere leefgebieden. Daarom is er sinds september 2016 een nauwe samenwerking tussen de medewerkers van de buurtteams en de trajectbegeleiders van Werk en Inkomen (W&I) bij het aanbod van hulp of start van een schulddienstverleningstraject. Het samen optrekken levert veel voordelen voor de cliënt en de betrokken medewerkers. De cliënt krijgt zo gauw mogelijk een driegesprek met een buurtteammedewerker én een trajectbegeleider van W&I, waarin een plan van aanpak voor de schulden wordt opgesteld en de buurtteammedewerker begeleidt bij andere vragen en gedragsverandering als dat nodig is. I&A kijkt of het inkomen op orde is. Denk hierbij aan het aanvragen/nakijken van regelingen en voorzieningen of het berekenen van de beslagvrije voet bij schulden. Een mooi voorbeeld van doelmatige samenwerking waarbij iedereen gebaat is.


Nieuwe ontwikkelingen die het I&A werk verbeteren zijn: de samenwerking van I&A teams in clusters, gezamenlijke digitale of financiële spreekuren draaien, opzetten van nieuw groepsaanbod/workshops, uitbreiding van de pool van vrijwilligers en onderlinge uitwisseling van specialismen.