Habiba Chrifi genomineerd als Sociaal Werker van het Jaar 2018

Habiba Chrifi-Hammoudi, consulent bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht, is één van de drie genomineerden voor de titel Sociaal Werker van het Jaar 2018. Afgelopen vrijdag werd Habiba door haar collega’s verrast door haar collega's, een videoboodschap van het FCB en Ellen Visser van Taal Doet Meer. Zij heeft Habiba voorgedragen. Op 14 maart, de Dag van de Sociaal Werker, wordt bepaald wie het komende jaar ambassadeur is van het vak en de branche.

“Habiba heeft zowel een nieuwe rol als een nieuw thema als een nieuwe samenwerkingsvorm ontwikkeld,” motiveert de jury de nominatie van Habiba. “Zij heeft een nieuwe doelgroep aangeboord die zonder haar aflatende inspanningen niet of stukken minder zichtbaar zou zijn geworden, met name vrouwelijke Marokkaanse mantelzorgers die geïsoleerd leven en niet of zeer weinig zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.”

Versterken

Habiba is enorm verrast dat ze is genomineerd, en nog wel door een samenwerkingspartner. “Samenwerken met allerlei organisaties is ontzettend belangrijk, omdat we mensen en kennis verbinden en elkaars werk versterken. Ik hoop dat deze nominatie eraan bijdraagt dat een werkwijze als AMWAHT in heel Nederland navolging krijgt. Het bereiken van migranten mantelzorgers vraagt om specifiek beleid. Met AMWAHT hebben we een methode ontwikkeld die werkt, waarmee we veel mensen bereiken en die vrouwen emancipeert. Ze worden assertiever, gaan voor het eerst met hun gezin naar een restaurant, worden vrijwilliger. Ik had nooit verwacht dat we zoveel vrouwen zouden bereiken!”

Taboes

AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst, Habiba coördineert het project. Een groep mantelzorgers van Turkse en Marokkaanse komaf is opgeleid om lotgenotengroepen te organiseren en hun opgedane kennis door te geven. In de groepen worden taboes doorbroken en leren vrouwen voor zichzelf op te komen en hun wereld te vergroten. Deelneemster Fatiha: “In het begin durfde niemand over zichzelf te praten, Habiba heeft ervoor gezorgd dat vrouwen dat wel zijn gaan doen.” Afgelopen jaar volgden een groot aantal AMWAHT-groepen het programma Gezonde Taal, aan de hand van lesbrieven van Taal Doet Meer.

Twee keer

Steunpunt Mantelzorg Utrecht is een onderdeel van welzijnsorganisatie U Centraal. In 2015 werd collega Nora el Abdouni (Pretty Woman) genomineerd en verkozen tot Sociaal werker van het jaar. “Twee keer genomineerd in een paar jaar tijd! Het is bijna een eer dat we dat mogen meemaken. We zijn er heel blij mee,”  reageert directeur bestuurder Gert Jongetjes van U Centraal. “Als organisatie zijn we niets zonder onze medewerkers en vrijwilligers. Dat is onze succesfactor. Deze nominatie geeft aan dat we bij U Centraal goede en betrokken medewerkers hebben zoals Habiba, die we graag de ruimte geven om hun werk op hun eigen wijze en op een goede manier te doen.”