De kracht van migranten mantelzorgers

U Centraal werkt veel samen met vrouwen uit migrantengemeenschappen die voor één of meerdere zieke familieleden zorgen. Mensen met gezinnen, zorgtaken en vaak ook nog tijd voor betaald werk of vrijwilligerswerk. Via allerlei maatschappelijke projecten doen ze kennis en ervaring op en vergroten ze hun wereld. Dit voorjaar publiceerde de Utrechtse krant DUIC een interview met zo'n mantelzorger: Aliye Konus.

Aliye Konus uit Lombok helpt al 23 jaar Turkse vrouwen uit de buurt. "Mensen hebben het nodig dat ik aan ze vraag hoe het met ze gaat," vertelt ze in het interview met DUIC. Ze kwam in contact met bewonersinitiatief Wishing Well West. Als gevolg daarvan is de Turkse vrouwenvereniging Dayanisma nu onderdeel van Wishing Well West en komen alleenstaande oudere Turkse dames bij elkaar om hulp te vragen, samen te eten en muziek te luisteren.

Op de website van DUIC is het hele interview te lezen. Ook ligt de papieren krant bij supermarkten, boekhandels  en openbare gebouwen in Utrecht.  


AMWAHT

Ook bij AMWAHT, een programma dat wordt uitgevoerd door U Centraal, komt die kracht van mantelzorgers in migrantengemeenschappen naar boven. AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Mantelzorgers hebben bij U Centraal een opleiding gevolgd over mantelzorgondersteuning, grenzen stellen, hulp vragen, regelingen en voorzieningen. In de groepen werden taboedoorbrekende onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld het omgaan met psychische aandoeningen.  Ook leerden de cursisten hoe zij zelf lotgenotengroepen kunnen opzetten en begeleiden. Vervolgens hebben deze vrouwen lotgenotengroepen georganiseerd in diverse wijken van Utrecht, waarbij ze hun kennis en inspiratie hebben overgedragen aan andere vrouwen in de wijk. Dit schooljaar volgden de groepen het programma Gezonde Taal! Een AMWAHT-begeleidster en een taalvrijwilliger oefenden met de groep de Nederlandse taal, met behulp van lesbrieven van Het begint met Taal. Veel mantelzorgers van deze generatie tolken bij de dokter en instanties voor hun bejaarde vader of moeder. Een deelneemster:  Met de kinderen praat ik altijd Nederlands, maar dat is niet genoeg om de taal bij te houden. "

Lees het hele artikel over Gezonde Taal! in MantelMaggezien.

 

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken heeft in juni 2017 een groot artikel gepubliceerd waarin Habiba Chrifi, consulent mantelzorgondersteuner bij U Centraal, vertelt wat Marokkaanse mantelzorgers in lotgenotengroepen bespreken en wat voor effect dat heeft op hun leven.