U Centraal erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever

Stichting Werk & Mantelzorg heeft U Centraal officieel erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever. Vanaf 1 november kan het bordje aan de muur van het Pieterskerkhof 16 in Utrecht. De erkenning houdt in dat U Centraal als werkgever oog heeft voor de combinatie van werk en zorg en dat ook in beleid heeft vastgelegd.

Bovenal is mantelzorgvriendelijk werken een houding die wordt bepaald door de organisatiecultuur. Het gaat erom dat mantelzorgers zich vrij voelen om op het werk te praten over hun zorgtaken. In die cultuur zijn leidinggevenden en collega’s ook bereid om mee te denken over oplossingen waardoor mantelzorgers werk en mantelzorg beter kunnen combineren.

 Margriet Tiemersma, Gert Jongetjes, Marlies Kluver

Eén van de voorwaarden om mantelzorgvriendelijke werkgever te worden is dan ook dat er in alle teams een open gesprek is gevoerd over mantelzorg en hoe collega’s daarmee omgaan. Voor U Centraal een bekend onderwerp; een van de teams van U Centraal is Steunpunt Mantelzorg Utrecht, dat een centrale rol speelt bij mantelzorgondersteuning in de stad.


Een ander soort kijken

Voor U Centraal sluit mantelzorgvriendelijk beleid naadloos aan bij het bestaande beleid rond goed werkgeverschap. “Juist omdat wij een organisatie zijn in het sociaal domein, vinden wij aandacht en faciliteiten voor onze hele medewerker van groot belang,” legt bestuurder Gert Jongetjes uit.  “Er is dus niet alleen belangstelling voor de productieprestatie die iemand levert, maar ook voor de mens die die prestaties levert en voor de omgeving waarbinnen het functioneren plaatsvindt. Dit vraagt een ander soort kijken naar de rol van werkgever en medewerker. Zij hebben hierin beiden een rol, de één kan niet zonder de ander. De werkgever investeert in de medewerker en draagt zorg voor een zowel zakelijke als zorgzame werkomgeving. De medewerker geeft hiervoor eigen verantwoordelijkheid en toppresteren terug. Een wederkerig proces dat beiden voordeel biedt! Een symbiose van werkgever en medewerker.”


Mantelzorgvriendelijke werkgevers

Het aantal mantelzorgvriendelijke werkgevers neemt toe. Medio oktober hadden 189 werkgevers in Nederland die Eerkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk”, onder wie de Utrechtse werkgevers Mezzo, Movisie en CNV Vakmensen. Op donderdag 10 november start in het centrum van Utrecht een landelijke campagne van de Stichting Werk & Mantelzorg (www.werkenmantelzorg.nl) om nog meer aandacht te vragen voor mantelzorg op de werkvloer.