Meet & Greet met de Cliëntenraad

Wat is cliëntparticipatie? En hoe geven professionals dat binnen U Centraal vorm? Dat was het onderwerp van de eerste Meet & Greet tussen de Cliëntenraad van U Centraal en twaalf medewerkers.

U Centraal heeft al enige tijd een Cliëntenraad die door de ogen van de cliënt kijkt naar de organisatie en diens beleid. Mensen die hulp krijgen zijn geen passieve ontvangers, maar mensen met kennis, vaardigheden en talenten. Hulpverleners van U Centraal kijken naar wat de hulpvrager zelf kan, hoe gering de mogelijkheden ook kunnen zijn. Landelijk en gemeentelijk beleid vraagt van welzijnsorganisaties om met cliënten te werken aan participatie, activering en wederkerigheid.


Balans

De cliëntenraad staat hier achter, maar waarschuwt ook voor de keerzijde: niet alle cliënten kunnen en willen participeren of geactiveerd worden. Soms is het al een hele prestatie om goed voor zichzelf te zorgen of de dag door te komen; cliënten vragen tenslotte niet voor niks om ondersteuning van U Centraal. Ook de medewerkers zien dat cliëntenparticipatie een kwestie is van zoeken naar de balans, zo bleek tijdens deze bijeenkomst. Bovendien verschillen de mogelijkheden per persoon en per project.


Aan de Meet & Greet namen medewerkers deel die allerlei verschillende vormen van ondersteuning bieden; vrijwillige inzet bij administratieve vragen van clienten, Fiom-hulpverlening, mantelzorgondersteuning, hulp aan dak- en thuisloze jongeren, woonzorg en vrijwillige inzet in gezinnen.


Nieuw idee

Na afloop van de bijeenkomst reageerde Carolien, voorzitter van de Cliëntenraad: “Deze vorm van ontmoeting met medewerkers van U Centraal was een nieuw idee. We zijn blij andere en nieuwe medewerkers te hebben ontmoet. Het loont om zichtbaar te zijn als raad: na de Meet & Greet meldde zich een nieuw kandidaat-lid aan die via zijn hulpverlener over de Clientenraad had gehoord. De volgende keer hopen we wat langer en dieper met de medewerkers door te kunnen praten, daarvoor was de tijd nu te beperkt.”


Uitdaging

Het is voor de cliëntenraad een uitdaging om contact te houden met de organisatie én de achterban. Vandaar deze Meet & Greet met medewerkers. Binnenkort presenteert de Cliëntenraad ansichtkaarten waarmee de achterban signalen naar de raad kan afgeven. Ook staat de Raad altijd open voor nieuwe leden. Meer weten? Kijk op www.u-centraal.nl/clientenraad.