Jongeren Back UP in gesprek met wethouder Everhardt

Hoe ervaren jongeren discriminatie op de arbeidsmarkt? Met die vraag kwam wethouder Victor Everhardt (jeugd, werk en inkomen) maandag 19 september naar Back UP. En wat is er tegen te doen?

De jongeren die bij Back UP komen, zijn dak- of thuisloos en hebben vaak problemen op meerdere gebieden: wonen, werk, school, dagbesteding, gezondheid, geld. Bij Back U krijgen ze begeleiding om stap voor stap hun leven op te bouwen. Als de jongeren solliciteren, worden ze regelmatig afgewezen. Jongeren met een strafblad krijgen bijvoorbeeld geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en worden ze afgewezen.


Het maakt ze radeloos, gefrustreerd en gekwetst, zo bleek gisteren tijdens het drukbezochte spreekuur met de wethouder. Zo zei een van de jongeren: ‘Het doet pijn als je keer na keer wordt afgewezen’. De jongeren vertelden dat hun motivatie weg is en ze vaak niet meer weten hoe ze dit probleem kunnen oplossen. Ze willen graag weer kunnen meedraaien in de maatschappij, maar zijn bang om weer afgewezen te worden.


Oplossingen

De aanwezige jongeren waren tijdens het spreekuur met Everhardt erg spraakzaam. Het resulteerde in een uur waar veel oplossingen en adviezen werden besproken. Niet alleen oplossingen voor discriminatie bij een sollicitatie, maar ook voor op de werkvloer. Zo vertelde een jongere die in de zorg werkt dat ze op het werk veel te maken heeft met racistische opmerkingen. Tijdens het gesprek gaf de wethouder aan deze adviezen mee te nemen in zijn besprekingen. "Ik heb het gevoel dat er naar me is geluisterd door iemand die er echt iets aan kan doen", aldus een van de jongeren/ Bij Back UP kunnen jongeren ideeën blijven aandragen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en de kansen voor deze jongeren te vergroten. Back UP geeft de ervaringen dan door aan de wethouder.