Verklaring welzijnscoalitie U Centraal

Géén rechtszaak in het belang van de stad

Een stad met een goed vangnet voor wie dat nodig heeft, daar wilden wij ons sterk voor maken. Daarom deden wij mee aan de subsidieaanbesteding voor het welzijnswerk (de ‘SBI’: Sociale Basis Infrastructuur) in Amersfoort.

 De gemeente Amersfoort wilde op deze manier de beste uitvoerder selecteren. In volle overtuiging maakten wij een plan. Ons plan werd door de  beoordelingscommissie als beste beoordeeld. Niet voor niets: het kon rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Wij zagen de betrokkenheid van de inwoners van Amersfoort als dé sleutel tot succes. In ons plan was veel aandacht voor het behouden en benutten van de vrijwillige energie in onze stad.


Aanvankelijk besloot het college van burgemeester en wethouders om ons de opdracht te gunnen om het welzijnswerk vorm te geven. Twee dagen later draaide zij dit besluit terug vanwege procedurefouten. Het bleek dat ons plan in de eerste selectieronde net niet voldoende punten had om door te gaan naar de tweede ronde. Wij hadden hierdoor niet mee mogen doen aan de tweede ronde, waarin ons plan als beste werd beoordeeld. De gemeente had haar fout kunnen herstellen door gebruik te maken van de hardheidsclausule, en de punteneis buiten werking te stellen.


Wij gunnen onze stad een sterke SBI. Om die reden hebben wij bezwaar ingediend. De gemeente – als een slager die haar eigen vlees keurt – oordeelde dat zij het correct heeft gedaan en wees het bezwaar af. De enige optie die wij nog hebben, is om via de rechter beroep aan te tekenen tegen het collegebesluit, waarbij niet gekozen is voor het beste plan.


Geen gerechtelijke procedure

Wij zien af van de gang naar de rechter. Ons besluit om niet naar de rechter te gaan, is als coalitie onze laatste bijdrage aan een stevig welzijnswerk. De afzonderlijke organisaties gaan binnen het nieuwe raamwerk op constructieve wijze door met het leveren van hun bijdrage aan de SBI. Een (lange) gerechtelijke procedure leidt tot verdere onzekerheid. Deze is niet in het belang van de
inwoners, voor wie wij het uiteindelijk doen.


Wij wensen Indebuurt033 – de nieuwe welzijnsaanbieder - heel veel succes met het inrichten van het welzijnswerk in Amersfoort. Daarbij hopen wij dat onze filosofie van persoonlijke aandacht voor elkaar, behouden blijft voor de stad. Het succes van de SBI staat of valt met de aandacht voor inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke initiatieven. Wij hopen dat op dit kostbare sociaal erfgoed zal worden voortgebouwd.


De belangrijkste punten uit ons plan:

  • Doorgaan met en versterken van wat goed gaat. Positieve ervaringen van buurtbewoners en vrijwilligers moet je extra energie geven.
  • De eigen kracht van buurtbewoners maximaal inzetten door middel van het stimuleren van bewonerscoöperaties, die zelf de leiding kunnen nemen in de uitvoering van activiteiten in de SBI.
  • Elke buurtbewoner blijft verzekerd van informatie, advies en eenvoudige vormen van ondersteuning. Vanuit één centraal punt in de buurt willen we dat vormgeven. Zo geven we de zelfredzaamheid van inwoners een goede kans, voordat zij zich melden bij de wijkteams die de hulpverlening uitvoeren.
  • Vrijwillige medewerkers kunnen zich inzetten voor anderen via de bewonerscoöperaties of met ondersteuning van de professionals vanuit het centrale punt in de buurt.

Belangrijk uitgangspunt voor de veranderstrategie was: iedereen betrokken, snelle beschikbaarheid van nieuwe functies en vacatures, werving en selectie afronden in oktober 2016 en de ‘nieuwe’ professionals laten starten met positieve gesprekken met bewoners.


Sylvia Cox – Ravelijn
Rogér Caubo – SOVEE
Henk Kroon – Stadsring51
Gert Jongetjes – U Centraal