'Clientenraad scherp op privacy bij nieuw vrijwilligersbeleid'

U Centraal heeft een nieuw vrijwilligersbeleid vastgesteld en dat is goed nieuws, aldus de cliëntenraad. Vrijwilligers krijgen meer en betere faciliteiten om hun werk met en voor cliënten te doen.

 De cliëntenraad heeft positief geadviseerd op het nieuwe vrijwilligersbeleid en geeft de groep medewerkers die het beleid momenteel invoeren ook een aantal aandachtspunten mee. Zo pleit de raad voor terughoudendheid in het verschaffen van toegang aan vrijiwilligers tot het registratiesysteem. Een goede voorlichting aan cliënten over de regels en afspraken voor vrijiwilligers ten aanzien van de privacy is nodig. Ook vrijwilligers moeten hierover worden ingelicht: wat mag wel? En wat mag vooral niet?


Geheimhoudingsplicht

Franca, lid van de cliëntenraad: “Hulp van een vrijwilliger is helpend voor cliënten, in sommige gevallen past het beter dan hulp van een professional. Maar het is wel heel belangrijk dat de cliënt weet dat hij wordt geholpen door een vrijwilliger en dat die vrijwilliger ook een geheimhoudingsplicht heeft. Als een vrijwilliger privacy onvoldoende respecteert dan moet de organisatie daar snel achter kunnen komen en meteen maatregelen treffen.”