Buurtbemiddeling: 5 jaar in heel Utrecht, 72 procent opgelost

Bij Buurtbemiddeling Utrecht zijn in het afgelopen jaar 350 zaken aangemeld. In 72 procent van de gevallen is het naar tevredenheid van alle partijen opgelost. Op 29 september viert Buurtbemiddeling Utrecht het 5-jarig bestaan, met vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Buurtbemiddeling Utrecht heeft zo’n 150 vrijwilligers, die als gecertificeerd buurtbemiddelaar conflicten tussen buren helpen oplossen. "We zijn in die vijf jaar gegroeid tot een van de grootste buurtbemiddelingsprojecten in Nederland, als je kijkt naar het aantal bemiddelaars en bemiddelingen," vertelt coördinator José van den Berg. Ook heeft Buurtbemiddeling Utrecht het Plus-certificaat, wat door het CCV wordt uitgereikt aan projecten die het kwalitatief heel goed doen. 

Buurtbemiddeling is in heel Nederland groeiende, zo blijkt vandaag (29 augustus 2016) uit de cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook Buurtbemiddeling Utrecht is daarbij aangesloten. In maar liefst 231 gemeenten kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars. Buurtbemiddeling wordt door gemeentes, politie, corporaties én burgers erkend als belangrijke mogelijkheid om een burengeschil effectief op te lossen. De ambassadeurs van buurtbemiddeling pleiten er dan ook voor dat bewoners van alle Nederlandse gemeenten gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling.


Standaard aanbieden

Een van de ambassadeurs van Buurtbemiddeling is Mr. Frank Visser, bekend van het televisieprogramma De Rijdende Rechter.  Hij zag als rechter veel burenruzies voorbijkomen. “Mensen die woonoverlast ervaren, moeten zo snel mogelijk bij buurtbemiddeling aan de bel trekken. Dan is de kans op een oplossing het grootst. Ik pleit ervoor dat álle gemeenten buurtbemiddeling gaan aanbieden.”


Volgens Frannie Herder, adviseur bij het CCV, is het succes van buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van zo’n 2.600 vrijwilligers. “Zij ondersteunen buren bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.”


Een paar feiten op een rij:

  • Gemeten over heel Nederland kwamen bij alle projecten voor Buurtbemiddeling ruim 12.000 zaken binnen. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is landelijk 70%. 
  • De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel klachten. 
  • Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale problematiek komt kijken, neemt de laatste jaren toe.
  • De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten opzichte van 2014 minder zaken door (respectievelijk 2% en 4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie als de corporatie zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren.


Meer informatie

Buurtbemiddeling Utrecht, 030 236 17 28, www.buurtbemiddelingutrecht.nlwww.problemenmetjeburen.nl