Rechtstreeks: 20 jaar, 100 nieuwsbrieven en heel veel vriendschappen

Ruim twintig jaar geleden begon Rechtstreeks vriendschapsbemiddeling in Utrecht met 34 deelnemers. Dit voorjaar is het 20-jarig bestaan gevierd en is de 100e Nieuwsbrief uitgebracht. In de tussentijd zijn heel veel vriendschappen gevormd, zijn deelnemers elkaar op vakantie geweest en zijn tal van ontmoetingsclubjes ontstaan. Een deelnemer in de nieuwsbrief van juni 2016: “Mijn 50-plusleven is dankzij Rechtstreeks enorm verrijkt!”

Rechtstreeks brengt 50-plussers in Utrecht met elkaar in contact, zodat ze samen gezellige dingen kunnen ondernemen. Mensen komen met elkaar in contact via een rechtstreekse koppeling door een vrijwilliger, op een tweemaandelijkse contactbijeenkomst of via een oproepje in de nieuwsbrief. ‘Wie wil mee naar de schouwburg?’ ‘Wie houdt van fietsen, rookt niet en woont in Overvecht?’ Ook is zo’n oproepje vaak het begin van een kaartclubje-, een lees-, of eetgroepje. Deelnemers organiseren en betalen dit soort ontmoetingen zelf. Rechtstreeks, onderdeel van welzijnsorganisatie U Centraal, wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht. 


Eenzaamheid

Wie zelf niet zomaar de deur uit durft of moeite heeft om contacten te leggen, krijgt desgewenst bezoek van een vrijwilliger of stagiair die helpt de drempels te overwinnen. Zo helpt Rechtstreeks eenzaamheid tegen te gaan. En dat is precies waarvoor Rechtstreeks is opgericht. Want als je ouder wordt, met pensioen gaat, je kinderen uitvliegen of je partner overlijdt, dan wordt je netwerk kleiner en ontmoet je niet zomaar andere mensen. Of zoals een deelneemster het verwoordt in het jubileumkrantje 10 jaar Rechtstreeks: “Ik heb buren op wie ik een beroep kan doen in geval van nood en met wie ik een praatje kan maken. Maar echte vriendschap is toch iets anders. Ik ken Stade Rechtstreeks nu zeven jaar en ik heb er al diverse leuke mensen ontmoet, maar daar heb ik ook zelf actief aan gewerkt.”


Verwachtingen

Vriendschap gaat niet altijd vanzelf. Daarom gaat het in de contactbijeenkomst vaak over thema’s die te maken hebben met vriendschap: wat maakt nou dat ’t wel of niet klikt? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen? Na het uitkomen van de 100e Nieuwsbrief stond de jubileumbijeenkomst van Rechtstreeks in het teken van het 20-jarig bestaan. “De uitkomst van deze middag was dat echte vrienden er in voor- en tegenspoed voor elkaar zijn,” tekende een deelneemster op. “Echter, vriendschap moet ook groeien. Sluit dus niet te snel je deur, maar sta open voor iedereen die op je pad komt!“ 


Vriendschap in Utrecht

Inmiddels is duidelijk dat ook mensen jonger dan 50 jaar graag een steuntje in de rug krijgen om hun sociale netwerk uit te breiden. Daarom is in het najaar van 2015 Vriendschap in Utrecht opgericht, voor Utrechters tussen 18 en 50 jaar die meer vrienden willen maken.


Meer weten?

De volgende contactbijeenkomsten van Rechtstreeks zijn op dinsdag 12 juli en dinsdag 13 september 2016, van 14.00 – 16.00 uur bij U Centraal, Pieterskerkhof 16 in Utrecht. Deelname is gratis, aanmelden wel zeer gewenst: 030 236 17 41, rechtstreeks@u-centraal.nl

Inschrijven bij Rechtstreeks? Zo kom je bij het aanmeldformulier.
Onder de 50? Kijk dan op www.vriendschapinutrecht.nl (ook op Facebook)