Adviezen en instemming van de Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad heeft op onderwerpen binnen U Centraal advies- of instemmingsrecht. Dit zijn formele rechten die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen U Centraal en de Vrijwilligersraad. De raad brengt zijn adviezen en instemming per brief uit, u kunt deze op de website nalezen. Naast het advies- en instemmingrecht heeft de Vrijwilligersraad ook recht op informatie en het recht om met initiatieven te komen.

Januari 2017: Instemming privacybeleid

November 2016: Advies jaarplan en begroting 2017

Juni 2016: Instemming vrijwilligersbeleid

November 2015: Advies Organisatieplan 2016

November 2015: Advies jaarplan en begroting 2016

Oktober 2015: Instemming Regeling Vertrouwenspersoon

Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt. Uitgangspunt Buurtbemiddeling