De Vrijwilligersraad

Vrijwilligers spelen een steeds grotere rol in maatschappelijke ondersteuning. Aan U Centraal zijn bijna twaalfhonderd vrijwilligers verbonden. Zij hebben een stem via de Vrijwilligersraad.

De vrijwilliger is een belangrijk onderdeel in de organisatie. Het MedeZeggenschapsTeam Vrijwilligers, voorheen Vrijwilligersraad, kijkt door de ogen van de vrijwilligers naar de organisatie en het beleid. Het MZT-VR behartigt de belangen van ruim 1000 vrijwilligers van U Centraal, JoU en SJP. Deze vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in, bijvoorbeeld bij cliënten thuis, bij een buurtteam, in de training en begeleiding van andere vrijwilligers, aan de telefoon of als begeleider van een activiteit. Het MZT-VR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

U kunt contact opnemen met het MZT-VR als u uw stem wilt laten horen of ideeën heeft over hoe de dagelijkse praktijk bij U Centraal, JoU of SJP beter kan. Mail naar vrijwilligersraad@u-centraal.nl of bel ambtelijk ondersteuner Annemarije Bousema, 030-2361717.

Wilt u zich aansluiten bij het MedeZeggenschapsTeam Vrijwilligers? De raad is nog op zoek naar nieuwe leden! Bekijk de vacature.

'Tijdens de bijeenkomsten voelde ik me veilig. Ik kende er niemand, maar iedereen maakt min of meer hetzelfde mee als ik.' Deelnemer gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie