Adviezen en instemming van de clientenraad

De cliëntenraad heeft op onderwerpen binnen U Centraal advies- of instemmingsrecht. Dit zijn formele rechten die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen U Centraal en de cliëntenraad. De cliëntenraad brengt zijn adviezen en instemming per brief uit, u kunt deze op de website nalezen. Naast het advies- en instemmingrecht heeft de cliëntenraad ook recht op informatie en het recht om met initiatieven te komen.

December 2016: (Ongevraagd) Advies Extern Tevredenheids Onderzoek 2016

November 2016: Advies Jaarplan 2017

Augustus 2015: Advies over Visie, missie en doelen U Centraal

Oktober 2015: Advies over de werving en selectie van nieuwe leden Raad van Toezicht

Oktober 2015: Instemming regeling Vertrouwenspersoon

November 2015: Advies organisatieplan

Het contact met mijn cliënt geeft mij ook een ander inzicht: dat het leven dat ik leef niet het leven is. Het biedt me een bredere blik. Paola, vrijwilliger