De Cliëntenraad

De Cliëntenraad kijkt door de ogen van cliënten naar de organisatie en het beleid. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van U Centraal.

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten van U Centraal en mensen die daar vanuit hun deskundigheid zitting in hebben genomen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie de openstaande vacature Cliëntenraadslid.

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad als u uw stem wilt laten horen of ideeën heeft over de dagelijkse praktijk bij U Centraal beter kan. Mail naar clientenraad@stichting-pk.nl of bel Annemie van Antwerpen, 030-2361717.

Om hulp te vragen, moet je sterk zijn. Die kracht wil ik wel breder inzetten.

‘Eerst dacht ik: dit is niets voor mij. Later bleek de stof toch zeer waardevol! Prima.’ Mantelzorger over cursus bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht