De Cliëntenraad

De Cliëntenraad kijkt door de ogen van cliënten naar de organisatie en het beleid. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van U Centraal.

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten van U Centraal en mensen die daar vanuit hun deskundigheid zitting in hebben genomen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie de openstaande vacature Cliëntenraadslid.

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad als u uw stem wilt laten horen of ideeën heeft over de dagelijkse praktijk bij U Centraal beter kan. Mail naar clientenraad@u-centraal.nl of bel ambtelijk ondersteuner Annemarije Bousema, 030-2361717.

 

Om hulp te vragen, moet je sterk zijn. Die kracht wil ik wel breder inzetten.

‘De aanpak van huiswerk maken in combinatie met gesprekken werkt, denk ik, erg goed.’ Ouder over PPI