Jeugd en Gezin

Veel ondersteuning rondom jeugd en gezin is ondergebracht bij het buurtteam of bij de jeugdgezondheidszorg. Een aantal taken is stedelijk of regionaal georganiseerd, omdat het gaat om een specifieke werkwijze of doelgroep. Deze projecten waren in 2015 tijdelijk ondergebracht bij U Centraal en vallen sinds 1 januari 2018 onder de Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP). Deze projecten zijn: Back UP, Fiom Utrecht, Home-Start, Onderwijsbegeleiding woonwagen- en Romaleerlingen, PPI jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk en Pretty Woman.

Een overzicht:

 

  

Als het misgaat, kun je altijd terugvallen op je Back UP en weer opkrabbelen. Dat is precies wat Back UP betekent voor dak- en thuisloze jongeren in Utrecht. Het doel van de hulpverlening is de jongeren (18-25 jaar) met meervoudige, complexe problemen perspectief te geven en in ieder geval te voorkomen dat ze verder afglijden.
Back UP heeft een eigen website: www.backup-utrecht.nl

 

Logo Fiom Utrecht  

Soms loopt het leven anders dan je verwacht. Fiom Utrecht biedt hulpverlening bij vragen rondom zwangerschap, kinderwens, adoptie(nazorg), verwantschap en seksueel geweld. Ook begeleidt Fiom Utrecht tienerouders. Fiom Utrecht is er voor inwoners van de gemeente Utrecht en een aantal regiogemeenten. Vrouwen en mannen kunnen er terecht voor individuele- en groepshulpverlening.
Fiom Utrecht heeft een eigen website: www.fiomutrecht.nl


Logo Home-Start

Home-Start Utrecht biedt ondersteuning door vrijwilligers, aan gezinnen met ten minste één kind onder de zeven jaar. Een vrijwilliger stimuleert ouders hun kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden, waardoor ze weer grip krijgen op hun dagelijks leven.
Home-Start Utrecht heeft een eigen website: www.home-start-utrecht.nl


Onderwijsbegeleiding woonwagen- en Romaleerlingen (OWR)
Hoe langer kinderen naar school gaan, des te meer kansen ze hebben op een goede toekomst. De consulenten van OWR helpen in de communicatie tussen school, ouders en kind, zodat meer kinderen uit woonwagen- en Roma gezinnen hun school afmaken.
Lees meer over OWR

 

Logo PPI Jeugdhulp

PPI staat voor Psychosociale Pedagogische Interventies. PPI biedt trainingen op school en begeleiding na schooltijd, aan de Drift 11 in de Utrechtse binnenstad en in Tableau 66 in de wijk Leidsche Rijn. De inzet van PPI leidt ertoe dat jongeren beter in hun vel zitten, beter presteren en daardoor minder uitvallen op school. Dat draagt ook bij aan een beter schoolklimaat en een prettiger sfeer in de klas. PPI Jeugdhulp in een groep heeft een eigen website: www.ppi-jeugdhulp.nl


Logo Pretty Woman
Pretty Woman biedt hulpverlening bij relaties en seksualiteit. Het is een samenwerkingsverband van De Rading en U Centraal. Daardoor biedt Pretty Woman zowel laagdrempelige hulpverlening en voorlichting op scholen, als intensieve begeleiding aan meiden die het slachtoffer zijn geworden van loverboys of een andere misbruikrelatie.
Pretty Woman heeft een eigen website: www.prettywoman-utrecht.nl

 

Op het gebied van Jeugd en Gezin werkt U Centraal onder meer samen met Buurtteams Utrecht en Centrum voor Jeugd en Gezin Utrecht.

 

 

‘Ik ben goed geholpen. En ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken.’ Client over Back UP, clienttevredenheidsonderzoek 2016