Sociaal Raadsliedenwerk

Sociaal raadsliedenwerk in Utrecht

Sociaal raadslieden zijn wegwijzers voor burgers in de complexe wereld van wetten, regelingen, voorzieningen en (overheids-)instellingen.

Wat doen de sociaal raadslieden

De sociaal raadslieden houden zich bezig met vragen en problemen van Utrechtse burgers op sociaal juridisch gebied. Zij zoeken de vraag van de burger diepgaand uit en hebben daarbij oog voor de samenhang met mogelijke andere vragen en problemen. Hierdoor weten sociaal raadslieden overzicht te krijgen van wat er speelt en wat er nodig is voor de burger om zijn situatie te verbeteren.  

Sociaal raadslieden zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid, belastingen, financiën, werk, wonen, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs en consumentenzaken. Zij helpen burgers gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Ook kunnen de sociaal raadslieden burgers ondersteunen bij het opstellen van brieven, het onderzoeken van bezwaarmogelijkheden, en het opstellen en indienen van een bezwaarschrift.

Belangenbehartigers

Sociaal raadslieden zijn belangenbehartigers. Zij volgen de uitvoering van wet- en regelgeving kritisch. Door hun directe contact met burgers kunnen zij knelpunten in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor de burger, snel signaleren. In contact met uitvoeringsinstanties en beleidmakers proberen de sociaal raadslieden waar mogelijk invloed uit te oefenen op de toegankelijkheid van wet- en regelgeving en voorzieningen, en de dagelijkse effecten ervan op burgers.

Sociaal Raadslieden in 18 buurtteams

In de gemeente Utrecht werken de sociaal raadslieden in een buurtteam. Daar vormen zij samen met stagiairs en vrijwilligers het team informatie en advies (team I&A). In de 18 Utrechtse buurtteams werken in totaal 28 sociaal raadslieden, een wisselend aantal stagiairs sociaal juridische dienstverlening (SJD) en ruim 100 vrijwilligers. Samen informeren en adviseren zij de inwoners van Utrecht.

De sociaal raadslieden ondersteunen hun buurtteamcollega's – van de teams Sociaal en Jeugd en Gezin - en hun cliënten bij praktische, financiële en juridische vragen. De buurtteamcollega's kunnen op verschillende manieren gebruikmaken van de deskundigheid van het team I&A. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een consult aanvragen of gezamenlijk een cliëntgesprek voeren.
De signalerende functie van de sociaal raadslieden speelt binnen het buurtteam ook een belangrijke rol. Doordat de sociaal raadslieden oog hebben voor de samenhang tussen problemen, kunnen zij cliënten die nog geen begeleiding krijgen maar dat wel nodig hebben, aanmelden bij de collega’s van de teams Sociaal en jeugd en Gezin.

Binnen het team I&A worden veel praktische ondersteuningsvragen van inwoners opgevangen met hulp van vrijwillige inzet. De vrijwilligers draaien bijvoorbeeld een sorteergroep of een financieel/digitaal spreekuur waarin zij samen met bewoners aan de slag gaan.

Contact met de sociaal raadslieden

Kijk voor praktische informatie over spreekuren en de manier waarop u zich kunt aanmelden op buurtteamsutrecht.nl.

‘Ik ben hier ongelooflijk mee geholpen. Wist niet dat het bestond en ben zeer onder de indruk.’ Client Financien en Administraties, clienttevredenheidsonderzoek 2016