Habiba: vrouw met een missie

Habiba: vrouw met een missie

Achtergrondinfo Habiba's missie

Habiba groeide zelf op als mantelzorger. Al op jonge leeftijd ging ze met haar moeder mee naar de dokter om te tolken. Later zorgde ze voor haar ouders en schoonouders. Sinds 2008 is Habiba verbonden aan het Steunpunt Mantelzorg Utrecht. “Ik vind het een grote eer dat ik zware mantelzorgers zie groeien en rust krijgen in hun leven en dat zij een stap willen zetten om anderen te begeleiden en te ondersteunen.”

Opleiding

Vlak voor ze bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht kwam werken, zat Habiba in een voorhoedegroep van Stichting BMP, die onderzocht hoe mantelzorgers met een migratieachtergrond het best konden worden ondersteund. Met een opleiding zonder vooropleidingseisen, zo adviseerde de voorhoedegroep. Die opleiding kwam er en heet AMWAHT: Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Habiba werd vanuit Steunpunt Mantelzorg Utrecht de coördinator van AMWAHT in Utrecht. Alleen al in 2017 deden ruim honderd vrouwen mee aan AMWAHT.

Groeien

De opleiding maakt verschil in het leven van mensen. Habiba: “Het mooiste dat we hebben bereikt is dat migranten nu de weg naar ons weten te vinden en dat ze groeien. Iedereen kreeg de kans om deel te nemen aan de opleiding. Ook al spraken ze niet zo goed Nederlands. Sommige hadden kwaliteiten die niemand zag en spraken slecht Nederlands. Ze werden nergens voor een opleiding toegelaten. Door het empoweren van de mantelzorgers zijn ze geëmancipeerder geworden en zijn ze zich gaan organiseren. Ze hebben nu aanzien in de gemeenschap en betekenen iets voor de maatschappij naast hun zorg voor hun familielid.”

Nominatie

Over de nominatie voor Sociaal Werker van het Jaar 2018: "Ik was heel blij dat ik tot de genomineerden behoorde. Daardoor kan ik dit werk en hoe je deze doelgroep kunt bereiken verspreiden. Er wordt naar mij geluisterd."

Bekijk hier het filmpje over Habiba voor de nominatie 'sociaal werker van het jaar 2018' 

Habiba In de media