Taal Doet Meer zoekt voor het project School’s cool Utrecht vrijwillige mentoren!

Als mentor van School’s cool leer je een brugklasser het hoofd koel te houden in de overgang naar het voortgezet onderwijs. De (taal)mentor komt wekelijks aan huis voor ongeveer 2 uur. Tijdens de begeleiding leert de brugklasser praktische dingen, zoals met een agenda werken en huiswerk maken. Als mentor ga je de jongeren hierbij helpen en hebt een luisterend oor voor hem/haar. Daarnaast kunnen jullie op een speelse manier bezig zijn met de Nederlandse taal bijvoorbeeld door samen boeken te lezen, spelletjes te doen of naar een museum te gaan.

We richten ons op kwetsbare leerlingen uit achterstandswijken, waar de leerkracht zorgen om heeft. Begrijpend lezen is vaak een reden tot aanmelding, maar ook andere risicofactoren, zoals integratiemoeilijkheden of onvoldoende sociale vaardigheden. We richten ons op leerlingen die buiten het reguliere hulpverleningstraject vallen, maar wel extra aandacht en steun kunnen gebruiken. De begeleiding van School's cool loopt vanaf het einde van groep 8 tot het begin van het tweede leerjaar in het voortgezet onderwijs.

Wie zoeken wij?
Ben jij die enthousiaste, inspirerende man of vrouw die graag iets wil betekenen voor een aandachtsleerling uit de brugklas? Dan ben jij de mentor die we zoeken!

Wat bieden wij?
Wij bieden een waardevol contact met een pupil, die je kansen geeft en helpt bij zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast bieden we een nauw contact met de organisatie, andere mentoren en kennis op het gebied van onderwijs, mentoring en uiteraard de doelgroep. Hierbij kun je denken aan intervisiebijeenkomsten en de mogelijkheid om contact op te nemen met de projectleider of coördinator. Als vrijwilliger bij Taal Doet Meer kun je gratis deelnemen aan allerlei bijeenkomsten over o.a. taalcoaching, taal en jongeren en ouderbetrokkenheid.

Meld je hier aan: https://www.taaldoetmeer.nl/kom-in-actie/word-vrijwilliger/ of neem contact op met Anne via jeugd@taaldoetmeer.nl of 0302947594. Als je je aanmeldt als mentor, volgt er een intakegesprek met een projectmedewerker van Taal Doet Meer. Vervolgens krijg je een introductietraining samen met andere aspirant –mentoren, waarna je wordt gekoppeld aan de pupil.

Hopelijk tot snel!

0 Ok 0 Niet ok