Utrecht Informeert

Waar: Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Wanneer: 3 december 13:30

Tijdens deze stedelijke bijeenkomst brengen we gezamenlijk de wensen en behoeften rond Informatievoorziening en Onafhankelijke Cliëntondersteuning van de Utrechtse wijken, organisaties en bewonersinitiatieven in kaart.

Het is belangrijk dat bewoners toegang hebben tot betrouwbare informatie en onafhankelijke cliëntondersteuning. Liefst zo dichtbij mogelijk, in hun eigen wijk. Zo kan iedereen optimaal kennisnemen en gebruik maken van de beschikbare regelingen, voorzieningen en activiteiten.

Inloop vanaf:           13.00 uur
Start bijeenkomst:   13.30 uur onder leiding van Cees Grimbergen

  • Een korte toelichting op de rol van U Centraal rond Informatievoorziening en Onafhankelijke Cliëntondersteuning biedt de basis voor het ophalen van de behoeften en wensen die in de stad leven op deze onderwerpen.
  • Diverse thema’s voor de werktafels zijn opgehaald bij verschillende bewonersinitiatieven. Hierbij kunt u denken aan samenwerken in de wijk, wijk versus stedelijke informatie en onafhankelijke cliëntondersteuning. Volgens de methodiek van World Café krijgt iedereen de kans behoeften, wensen, focus en de samenwerking daarin aan te geven.
  • Terugkoppeling en prioriteiten bepalen

 

WAAR EN WANNEER

Maandag 3 december
13.30 tot 16.30 (met uitloop in een borrel tot 17.00 uur )
Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht